ENERJİ İZLEME YÖNETİM VE ANALİZ SİSTEMİ (ENİZYÖN)

Çelik, tekstil, otomotiv, gıda, kimya ve kaplama sektörleri enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerdendir.  Yeni tasarlanan bir otomasyon/yazılım ve beraberinde bir dizi sayaç, sensör ve benzeri cihazla kurulacak olan enerji izleme ve yönetim sistemi işletmelerin elektrik, su, doğalgaz gibi kaynaklarının kullanımını izleyecek ve yönetecektir. Bu sistemin amacı işletmedeki üretim maliyetlerini düşürmek, enerji ve işçilik tasarrufu sağlamak, üretim verimliliğini arttırmaktır.

Enerji izleme, yönetim ve analiz sistemi ile;

 • Firma uygulamaları esas alınarak ISO: 50001 teknik kapsamına uygun alt yapı gerçekleştirilmesi,
 • Elektrik, su, yakıt ve benzeri kaynakların kullanımlarının ölçülerek yönetsel kararların alınmasını sağlayacak rapor ve uyarıların oluşturulması ve sistemin/tesisin izlenebilir hale getirilmesi,
 • İyileştirme hedeflerinin takipleri yapılarak sapmaların izlenmesi ve raporlanması,
 • Baca ekonomizer çıkış sıcaklığı set değerinin üzerinde ise yapay zeka ile analiz yaparak uyarı vermesi,
 • Enerji yönetim sistemiyle firmada ilgili işlerle alakalı kurumsal hafıza oluşturulmasına yönelik veri depolanması ve farklı yerlerden alınan ölçümlerin birbirlerine göre değişimlerinin değerlendirilerek karar destek yazılımı ortaya çıkartmak mümkün olacaktır.

Veri Toplama Noktalarımız;

 • Kazan dairesi,
 • Kompresör,
 • Hidroforlar ve pompalar,
 • Su artıma ve reverse osmos – Su arıtma,
 • Baca filtre sistemleri,
 • Yapılacak ya da mevcut tüm ısı geri kazanım sistemleri,
 • İşletme ana tüketim miktarları,
 • İşletmenin bölümler bazında tüketim miktarları,
 • İşletme içi ana makinelerin tüketim miktarları