Termal kamera ile ısı kayıpları tespiti

İşletmelerde buhar, kondens, sıcak su gibi sıcak akışkan tesisatlarının izole edilmesi gerekmektedir. İzolasyon yatırım maliyeti ve geri dönüş süresi düşünüldüğünde kendini en hızlı amorti eden enerji verimliliği yatırımlarındandır.

İşletmelerde sonradan yapılan değişiklikler, yeni makine eklemeleri ve benzeri sebeplerle mevcut izolasyonlar bozulabilmekte veya hiç yapılmayabilmektedir. Bunun yanında vana ceketi uygulamaları gibi önem verilmeyen veya bilinmeyen izolasyon ihtiyaçları vardır.

Tüm işletmede bu amaçla termal kamera ile ısı kayıpları tespiti yapılmaktadır. Böylece tüm izolasyon eksikleri ve ısı kayıpları kolaylıkla tespit edilmiş olup hızlıca eksiklerin tamamlanması sağlanabilir.