KVKK Açık Rıza Beyan Formu

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ DAİR AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Veri Sorumlusu olarak Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerimin  ile özel kişisel verilerimin, hangi amaçla  ve hangi hukuki sebeplerle işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında açık, net ve anlaşılır biçimde bilgilendirildim.

Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından halihazırda insan gücüne ve işe alıma ihtiyaç duyulan pozisyon için aday seçimi yapılmak üzere iş başvurumun ve işe uygunluğumun değerlendirilmesi ve gelecekte de aynı veya benzer pozisyonlar  için iş gücü ihtiyacının doğması halinde iş başvurumun ve işe uygunluğumun tekrar değerlendirilmesi ve iş sözleşmesi imzalanması  amaçlarıyla ve sözleşme imzalanması ve mevzuattan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile ; gerek Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. yetkili birimine sunduğum özgeçmişimde yer alan, gerekse iş görüşmeleri sırasında Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. yetkililerine aktardığım yazılı ve sözlü her türlü kişisel ve özel kişisel verimin Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde; elde edilmesine, kaydedilmesine, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, mevzuata uygun biçimde açıklanabilmesine  Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Hissedarları, İş Ortakları, Çalışanları, Stajyerleri, Potansiyel Müşterileri, Müşterileri Tedarikçileri, Taşeronları, Ziyaretçileri, ile bunların yetkilileri ve veli/vasi ve temsilcileri ve ayrıca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına,  aktarılabilmesine, devralınabilmesine, sınıflandırılabilmesine, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesine, imha edilmesine  onay veriyorum / onay vermiyorum.

 

İş Başvurusu Yapan Adayın Adı-Soyadı:                                                                                 

Tarih:

İmza: