Atık Isıdan Isı Pompası ile Doymuş Buhar Üretimi

Doğada ısının akış yönü yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama doğrudur. Bu akış herhangi bir güç harcamadan doğa kanunu olarak gerçekleşmektedir. Fakat bu akışın tersine yani düşük sıcaklıkta ki ortamdan yüksek sıcaklıkta ki ortama ısı akışı sağlamak için enerji harcamak gerekmektedir. Bu işi yeri getiren makinelere ısı pompası denilmektedir.

İşletmelerde tüm ısı geri kazanım potansiyeli değerlendirildiğinde elde edilen enerji fazla olabilir. Bu halde fazla enerji tekrar atılmak zorunda kalınabilir. Bunun yerine geri kazanılmış fazla enerji ısı pompası ile sıcaklığı daha da yükseltilerek buhar üretilebilir. İşletmeler için buhar en değerli enerji kaynaklarından biridir.
Özlü mühendislik olarak atık ısıdan ısı pompası ile doymuş buhar üretimi üzerine AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir.