ATIK ISI GERİ KAZANIM

Enerji üretim demektir. Üretimse kalkınma ve gelişme… Enerji tasarrufu ile birlikte verimli enerji kullanımını da ön plana çıkarıp, tüketimi karşılamak yönünde yeni yatırımlar yapıp, yeni mühendislik çözümleri bulup topluma sunulması gereklidir.

Sanayi için gerekli, gerekli olduğu kadar önemli konulardan biri de enerjidir. Enerji, üretilen mamulün birim maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ürün tipine bağlı olarak toplam maliyetin %35 ile %45’i arasındadır. Amaç maliyetleri düşürerek kârı arttırmaktır. Dolayısıyla maliyetlerde önemli bir paya sahip olan enerjiyi en rasyonel, en verimli, en uygun ve yerinde kullanmak maliyetleri düşürecektir.

Enerji tüketimini azaltarak enerji yoğunluğunu düşürmek ve ucuza mal ekmek kârı yükseltmek anlamına gelir. Dolayısıyla maliyet rekabet gücü aşağıdaki hususlara bağlıdır;

  • Enerji Birim Fiyatı
  • Optimal Enerji Kaynakları
  • Enerjinin Verimli Kullanılması

Elektrik ve ısı enerjisi sanayinin can damarıdır. Yukarıda sayılan hususları optimum biçimde sağlayan enerji kaynağı mevcut sistem içerisinde atık ısı geri kazanım sistemleridir. Çoğu kez iyileştirmelerin tesis yapısında büyük değişikliklerle değil, bazı ilave yatırımlara bağlı olduğu ve dolayısıyla, nispeten az bir yatırıma gerek olduğu dikkat çekmektedir.

ATIK ISI GERİ KAZANIMINDA MEVCUT TESİSLERDE

İYİLEŞTİRME YAPILMASINA ENGELLER

Fırsatın Farkında Olmayanlar 35%
Enerji Geri Kazanımı Konusunda Yanlış Hesaplar 20%
"Öncelikli, düşük problemlidir" diyenler 15%
Sermaye 15%
Değişikliğe Personelin Direnmesi 7%
Fırsatın Farkında Olup; Çözümü Farkında Olmayanlar 3%
Geri Ödeme Süreci Çok Uzun 3%
Kalifiye Eleman Yokluğu 2%