Entegre Politikası

(ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS)

 • Belirlenen hedef, yetki, sorumluluk, kapsam, prosedür, talimat ve esaslar çerçevesinde bütün çalıșanların özverili ve șartsız katılımını sağlarız,
 • Özlü Mühendislik Yönetimi olarak Entegre Sistem Politikamızın; kurulușun her seviyesinde anlaşılabilir ve bütün ișlere ve süreçlere uygulanabilir olmasını, devamlılığını ve istenmeyen sapmalardan da ders alınarak sürekli iyileștirilmesini taahhüt ederiz,
 • Planlanan kaliteye, düzeltici faaliyet yöntemi ile yoğunlașarak “ilk seferde doğru yap” felsefesini benimseriz ve tüm tedarikçilerimizin kalite bilincinin arttırılmasına yardımcı oluruz,
 • İlgili her türlü yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt ederiz,
 • Her ișe bașlamadan önce geçmiș deneyimleri de sorgulayarak kapsamlı risk analizi yaparız, kaliteye tesir edebilecek tüm kritik unsur ve süreçleri belirleyip irdeleriz,
 • Gerekli önlemleri zamanında alıp, sürekli iyileștirme yönünde hedefler koyarız, sapmaları asgariye indirip tekrarını önlemeye yönelik çalışmalar yaparız,
 • İstenen ürün kalitesini hedeflenen zamanda sağlayarak müșteri memnuniyetini sağlarız,
 • Yeni teknolojileri ve gelișmeleri yakından takip edip süreçlere adapte ederiz,
 • Çevrenin korunmasına yönelik olarak çevre kirliliğinin önlenmesi için her türlü çaba göstermeyi taahhüt ederiz,
 • Çevreyi, çevredeki insanları, müşterileri, tedarikçileri ve üçüncü şahısları işlerimizden kaynaklanabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazadan koruyup, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlarız,
 • Çevre ve toplum ile etkileşim halinde olduğumuzun bilinciyle, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını, çevrenin korunmasını gerek ÖZLÜ Mühendislik çatısı altındaki tüm faaliyetlerimizin gerek ise müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin çevreye etkilerinin tespit edilmesini sağlarız,
 • Çevre olası sapmaların kontrol altında tutulmasını, en aza indirilmesini ve çevre performansımızın sürekli iyileștirilmesi için gerekli kaynakların olușturulmasını taahhüt ederiz,
 • Çevre konusunda çalıșanlarımızı, tedarikçilerimizi ve toplumumuzu duyarlılık kazandırmaya ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunuruz,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmaya yönelik olarak tüm gücümüzle çalışmayı taahhüt ederiz,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını mümkün olan her faaliyette sağlamayı taahhüt ederiz,
 • Çalıșanların refahını ve sağlığını korumak için tüm tehlikeleri tanımlayarak ortadan kaldırırız,
 • İș Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerinin, diğer iș menfaatleri ile eșit seviyede değerlendirilmesi ve gerekli tüm kaynakların olușturulmasını sağlarız.